ข้อมูลทั่วไป
  :: ปณิธาน วิสัยทัศน์
:: ประวัติความเป็นมา
:: โครงสร้างหน่วยงาน
:: บุคลากร
:: ระเบียบบริการ
:: สถานที่ตั้ง
:: ประมวลภาพห้องสมุด
:: ติดต่อหน่วยงาน
:: หน้าหลัก

  Link
  :: หน่วยงานภายใน
:: Link มหาวิทยาลัย ต่างๆ
:: Link ห้องสมุด ต่าง

:: Link ศูนย์และร้านหนังสือ
:: Link ศิลปวัฒนธรรม

 
ปฏิทิน
 

  
:: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรม "เสวนานักอ่านศรีปทุม" ตอนเปิดปกทายชื่อ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 50
::
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรม "เสวนานักอ่านศรีปทุม" ตอนปฏิบัติการตามหาหนังสือในดวงใจ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2550
:: คณะผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน มาเยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2550
:: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรม Book Buffet,Tree of Knowledge" ในงานสัปดาห์วิชาการ เมื่อวันที่ 25-27 ม.ค. 2550
:: ตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบมุมความรู้ตลาดหุ้น (SET CONNER) ให้แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2550
:: มหาวิทยาลัย HONOM ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2550ีสำนักงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
เบอร์โทร. 0-3874-3690-703 ต่อ 2301-5
By Miss Piyanut Yenjaiporn